TPHCM xây dựng mô hình HTX tiên tiến, hiện đại

Các thành phần kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã nông nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp của TPHCM.

Nhằm xây dựng mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tiên tiến, hiện đại trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2017-2020, UBND TPHCM vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các huyện hỗ trợ HTX giải quyết nhu cầu sử dụng đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, có phương thức hỗ trợ đất đai cho HTX (giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc giao đất có hỗ trợ kinh phí thuê đất).

Bên cạnh đó, các cơ quan phải khẩn trương công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho HTX đã được giao đất; tạo điều kiện cho HTX thuê lại đất dài hạn phù hợp quy hoạch, bán chỉ định, sử dụng hợp pháp đất của tổ chức, cá nhân để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Sở Công Thương sẽ hỗ trợ HTX tìm hiểu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong quá trình xây dựng mô hình các HTX nông nghiệp tiên tiến, hiện đại.

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các HTX trong quá trình tổ chức xây dựng thương hiệu, hỗ trợ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ, cấp phép xây dựng các công trình phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp khác của các HTX.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cần đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn, tín dụng cho các HTX theo hướng tăng hạn mức cấp tín dụng và tạo điều kiện cho vay bằng hình thức tín chấp; ưu tiên hỗ trợ, giúp các HTX tiếp cận nguồn vốn vay nhanh chóng, thuận lợi khi hợp tác xã có nhu cầu vay vốn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cho các HTX khảo sát, học tập mô hình hợp tác xã nông nghiệp có hiệu quả tại các tỉnh, thành phố khác; hỗ trợ các HTX liên quan triển khai thực hiện xây dựng mô hình HTX tiên tiến, hiện đại.

UBND các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ hướng dẫn các HTX xây dựng các dự án đầu tư trọng điểm theo kế hoạch đã đề ra giai đoạn 2017-2020.

TPHCM hiện có khoảng 70 HTX nông nghiệp với 4.081 thành viên (bình quân 61 thành viên/HTX), hoạt động trong 10 ngành nghề gồm: Nấm, rau an toàn, hoa-cây cảnh, chăn nuôi, trồng trọt chăn nuôi hỗn hợp, thủy sản, ngành nghề nông thôn, diêm nghiệp, dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp. Trong đó, ngành nghề có số lượng HTX tham gia nhiều nhất là Kinh doanh tổng hợp với 25 HTX.

Các HTX nông nghiệp đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; giải quyết việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo; góp phần đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cho thành phố; đầu mối tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ đầu vào, đầu ra cho các thành viên, hộ nông với với giá cả tốt nhất.